UDESKOLE

Udeskole Udeskole tager udgangspunkt i oplevelsesbaseret læring. Læringen i naturen er baseret på oplevelser, der engagerer hele mennesket, både kropsligt, sanseligt og følelsesmæssigt. Vi stræber efter at vores udeundervisning tager…

Read more

Børneskrivning

BØRNESKRIVNING En integreret del af vores læse/skrive undervisning. På Den Grønne Friskole bruger vi “børneskrivning” eller “opdagende skrivning” til at lære børn at læse og skrive.

Read more