Den Grønne Friskoles klimapolitik

KLIMAPOLITIK PÅ DEN GRØNNE FRISKOLE

Der er brug for nogle fyrtårne, som kan sig vise vejen for, hvordan vi som borgere skal gå til de massive forandringer, der kræves af menneskeheden, for at vi kan leve i balance med jorden og naturen fremadrettet. Det betyder at Den Grønne Friskole skal være det fyrtårn, der opfører sig på en måde der er efterlignelsesværdig hvad angår tænkning, handling, vaner og forbrug.
Som familie og enkelt person er det svært at leve fuldstændigt på disse nye måder, men Den Grønne Friskole kan som institution operere og gennemføre de totale bæredygtige rammer, der er brug for i omstillingen af samfundet.

1. Forbrug af ting og sager: Skolen skal altid afsøge om møbler, indretning, kan indkøbes som genbrug, forudsat at disse ikke indeholder giftige stoffer. Skolen skal altid forsøge at reparere før der købes nyt, og finde den løsning, der er cirkulært funderet og med laveste klima aftryk. ( Eks. Der mangles lamper, man spørger blandt forældre om donationer, dernæst bruges platforme som Den Blå Avis, og hvis man køber nyt, er det lamper med laveste energiforbrug. Samtidig er man kritisk nok i forløbet så lamperne er optimeret til undervisningsbrug.)

2. Mad: Den mad der laves på Den  Grønne Friskole er 100% vegetarisk, og helst vegansk. Hvis der spises kød eller fisk, er det fordi eleverne selv har slagtet eller fanget dyret. Ost, mælk og mejeri produkter er en stor klimabelastning og derfor bruges disse fødevarer ikke i hverdagen. Ved festdage, arbejdsdage hvor forældre ankommer med retter til sammenskudsgilder, oplyser man om skolens politik, men det er ikke et krav. Børnenes madpakker og anden medbragt mad hjemmefra er op til de enkelte forældre, dog skal der ikke være sukker i madpakkerne

3. Byggematerialer: Den Grønne Friskole forpligter sig til at bygge så miljørigtigt som den nyeste uafhængige forskning dikterer. Det betyder helt praktisk, at man ikke bygger med plastik, fugemasser, stål, gips, isoleringsmateriale af sten eller glas, plastikmaling og lignende konventionelle byggematerialer. Man bygger åndbart og bæredygtig, med ler, træ og lignende rene materialer. ( eks.: vægge er bygget op af åndbare materialer, træuld, permeabel dampspærre i pap, ler, halm eller fibergips plader, lerpuds og lermaling eller silicat maling. )

4. Transport: Den Grønne Friskole rækker gerne ud til internationale fælleskaber med samme værdier. Den Grønne Friskole forsøger altid at finde den korteste vej til disse fælleskaber og afsøger altid den mest miljøvenlige transportform til en given destination, med det lavest carbon footprint, indenfor de nuværende teknologiske muligheder. (Eks.: Tog er den mest bæredygtige transportform, der er tilgængelig dags dato. Dernæst følger bus eller bil. Fly transport er den absolut mest CO2 belastende transportform).

5. Affaldssortering: Skolen har affaldssortering i alle de kategorier, der lige nu er tilgængelige for erhverv.

6. Undervisning: Vi skal ikke skabe behov eller forbrug, der skader klima og miljø. Skolen skal løbende tage bestik af den nyeste viden indenfor miljø- og klimaforskning, og tilpasse sine regler og metoder derefter. Dette skal også afspejles i undervisningen. Det er vigtigt at børnene kender til, hvorfor skolens bæredygtighedspolitik ser ud som den gør (alt efter alderstrin selvfølgelig) og at den løbende skal justeres når viden og udvikling kræver det. De skal mærke at de er med til at skabe en positiv forandring alene i kraft af deres adfærd og at vi er sammen om at anstrenge os for at gøre vores bedste.