Politik for skolepengestigninger og -tilskud

Politik for skolepengestigninger

Bestyrelsen har besluttet at skolepengene (inklusive Legeriet) fremover vil stige hver den 1. august for at følge stigninger i priser og især lønninger.

Skolepengestigningerne følger det der hedder den ”statslige reguleringsprocent” (som også Friskoleforeningen bruger), dog minimum 2% per år. Fremover vil skolepengestigningerne blive meldt ud per 1.6. hvert år og træde i kraft den 1.8. samme år.

 

Tilskud til nedsættelse af skolepenge

Som I ved er det muligt at søge tilskud til skolepenge gennem Eunomia. Ansøgningerne udleveres ved skoleårets afslutning og vurderes af Fordelingssekretariatet på baggrund af økonomiske oplysninger der trækkes direkte fra Skat.

Skolen har desuden en mindre pulje som vi fordeler.  Vi ser på de ansøgninger I afleverer ved skoleårets afslutning til Eunomia og vurderer derfra, hvordan vores pulje skal fordeles. Derefter giver vi besked om evt. nedsættelse af skolepenge; nedsættelse er til fordeling hvert skoleår, så den nedsættelse man evt. får, gælder ikke automatisk året efter.

Hvis familiens økonomiske forudsætninger ændrer sig ift. forrige års årsopgørelse eller pludseligt opståede hændelser som fx skilsmisse, arbejdsløshed eller lignende, så er I naturligvis altid velkomne til at henvende jer til bestyrelsen i årets løb.