Optagelse & venteliste

Ansøgning om optagelse på Den Grønne Friskole for 0. til 9. klasse

Opskrivning sker via vores digital opskrivning.
Det er vigtigt at du vælger det rigtige skoleår.

Du er velkommen til at kontakte skolens kontor, hvis du har spørgsmål til  ventelister på tlf. 25 67 85 53.

Det er altid vigtigt for os at finde det bedste nye match til den gruppe elever, hvor der er en ledig plads. Derfor går vi ikke altid slagvis efter ventelisten. Læs mere om vores procedure for optagelse af nye børn her.

Vi har et administrationsgebyr på kr. 300,00. Dette gebyr dækker administration af ventelisten samt medlemskab af Skolekredsen og refunderes ikke.

Ansøgning om optagelse garanterer ikke automatisk en plads på skolen, men sikrer deltagelse i optagelsesprocessen.

Det er en fordel, at I inden da har læst om skolens værdigrundlag og forældrebetaling, så I vælger skolen, fordi det netop er skolen for jeres familie.
Den Grønne Friskole er forældredrevet, og det kræver at alle forældre tager aktivt del i skolens liv; skolen er et resultat af de forældre og børn, som den rummer!

Ansøgning om optagelse til skolestart

Det er muligt at skrive dit barn på ventelisten i januar måned det år barnet fylder 4 år.
Hvis dit barn er født i 2019, er det tid til at søge plads på vores venteliste.

Opskrivning sker via vores digital opskrivning. – Det er vigtigt at du vælger det rigtige skoleår.

Bemærk at vi har et administrationsgebyr på kr. 300,00. Dette gebyr dækker administration af ventelisten samt medlemskab af Skolekredsen og refunderes ikke.

Ansøgning om optagelse garanterer ikke automatisk en plads på skolen, men sikrer deltagelse i optagelsesprocessen.

Det er først muligt at skrive dit barn på ventelisten i januar måned det år barnet fylder 4 år.

Ansøgning om optagelse i Den Grønne Friskoles Skolekreds

Ønsker du at blive medlem af Den Grønne Friskoles skolekreds?
Udfyld da venligst denne blanket og send den til Den Grønne Friskole, Strandlodsvej 38, 2300 København S.

Optagelse i Den Grønne Friskoles skolekreds  koster 300 kr. som du bedes indbetale til skolens konto 8401 1271255. Beløbet er et engangsbeløb.
Husk at skrive navn og SKOLEKREDS på indbetalingen.

Ved at støtte Den Grønne Friskoles skolekreds er du med til at skabe den nødvendige folkelige opbakning, skolen har brug for, samt støtte skolen økonomisk. Hvert år i december kontakter vi dig for at høre, om du stadig er interesseret i at være medlem af skolekredsen; melder du positivt tilbage, så vil du være berettiget til at stemme ved skolens generalforsamling i foråret.

Det er ikke et krav at have børn indskrevet på skolen for at blive medlem af Den Grønne Friskoles Skolekreds.