Undervisning på Den Grønne Friskole

Længerevarende projektbaserede innovationsforløb
Vi arbejder og undervisner hele tiden i projektbaseret innovationsforløb og inkorporerer alle de traditionelle fag og fagligheder i forløbene. Vores forløb varer ca. 6 til 8 uger og er organiseret som innovative læringsforløb. Vi arbejder på tværs af alderstrin og laver forevisninger og præsenterer vores løsninger på innovationsforløbets udfordringer for de eksterne autentiske modtagere. 

De autentiske modtagere.

Vi leder altid efter autentiske modtager udenfor skolen, som har en udfordring, de gerne vil have hjælp til at løse eller håndtere. Det er nemlig det, vores innovationsforløb handler om. At hjælpe virkelige mennesker med virkelige udfordringer eller problemer gennem vores innovative læringsforløb. Det kan være den lokale nyttehave, der skal have tegne et projekt, som kan skabe mere biodiversitet i nyttehaven – og som de kan bruge til at søge økonomisk støtte i kommunen. Det kan være Kofoeds Skole, som ønsker sig en udstilling om fugle i deres café – akvareller, keramik, formbøger, grafik, lyscollager. Det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser for, hvem der kan stille os opgaver som autentiske modtagere i vores forløb. Og vi er altid modtagelige for henvendelser.

Udeskole

Som en del af vores innovationsforløb på Den Grønne Friskole har vi udeskole mindst en dag om ugen året rundt.
Udeskole kan være undersøgelser og oplevelser i naturen – Amager Strand, Amager Fælled, Harreskoven eller bynatur som kirkegården, parken, Kløvemarken, nyttehaveforeninger, grønne stier m.m. Men det kan også være undersøgelse på museer, arbejdspladser, Kofoeds Skole, det lokale bibliotek eller Urbanplanen. Ugens udeskoledag hænger sammen med det pågældende innovationsforløb.  

Bevægelse indgår i skolens dagligdag på forskellige måder. For det første vægter vi læringsaktiviteter der har kroppen med, også når vi underviser i de akademiske fag; dansk, matematik, engelsk m.m.. For det andet har vi mindfulness/yoga en til to gange om ugen, og vi har sportslege/- aktiviteter og går ofte langt på vores udeskoledage. 

Social læring

Den Grønne Friskole har fokus på social læring og trivsel, som et væsentligt element i fællesskab og alle de forskellige typer af læring. Vi arbejder ofte med systematiske trivselsforløb i familiegruppetiden. En del af formålet med at være organiseret i aldersblandede familiegrupper er, at det styrker den sociale læring og altruisme – det at gøre noget for andre, uden at det er for egen vindings skyld. Det er for os en væsentlig læring i dagens samfund.

Evaluering og feedback

På Den Grønne Friskole er det et vigtigt mål at være risikotager, turde eksperimentere og turde begå fejl. Derfor har vi erstattet karaktergivning, nationale test og eksamen med faglige og sociale målsætninger i innovationsforløbene, samt systematisk evaluering og feedback i samarbejde med eleven og forældrene. Vi arbejder systematisk med synliggørelse af læring, målsætninger og handlemuligheder – bl.a. ved hjælp af såkaldte læringsrubrucs.