SKOLENS HISTORIE

Den Grønne Friskoles fødsel

Den Grønne Friskole er stiftet af

  • Phie Ambo,  dokumentarfilminstruktør og -producent og laver primært dokumentarfilm til biografen og det internationale publikum.
  • Karen MacLean, oversætter og skribent, og har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde. Karen er ph.d. i litteraturvidenskab fra USA, og har interesse for hvordan læring opstår og støttes naturligt.
  • Anders Morgenthaler, filminstruktør og tegner og er optaget af at skabe alternative måder at lære på.
  • Peter Nyegaard. indsigt i økonomi og har arbejdet på ledelsesniveau i banksektoren gennem mange år.

Udgangspunktet for at stifte skolen var og er at skabe en skolen, der har grøn omstilling som sit omdrejningspunkt.

Skolens bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamling tirsdag d. 17. december 2013. Bestyrelsen har fem medlemmer og to suppleanter.

Vi startede med Skoleleder Nadia Raphael Rathje, som var skolens leder skolens første 5 leveår. Nadia kom som lektor fra læreruddannelsen og brugte sin viden fra diverse skoleprojekter og uddannelsesverden til sammen med stiftere, forældre og teamet at tage de første trin til at udvikle skolens profil, pædaogogik og didaktik.

Skolen åbende dørene 11. august 2014

Med leder, 3 lærere/pædagoger og 43 børn fra 0.-5. klassetrin. Dagen før skolestart hjalp spejderne os med at bygge to telte i Prags Have, hvor vi først var 100% udendørs i Prags Have indtil efterårsferien og siden i 2 forskellige spejderhytter indtil vores bygninger på Strandlodsvej stod klar omkring 1. juni 2015.

Fra skolens første færd var vi en projektbaseret skole, med masser af udeskole og lyst til at udforske de pædagogiske og didaktiske udviklingsmuligheder.

En anden væsentlig grundsten fra starten var ønsket om at arbejde Open Source: at dele ud af det vi lærer, udvikler og oplever samt invitere andre til at dele med os. 

Skolens lokaler

Den Grønne Friskole har omdannet en tidligere lakfabrik til et bæredygtigt skolebyggeri. Ambitionen har været at transformere en industribygning der siden 1960’erne har huset Hempels lakfabrik til et godt hus for skolens børn og undervisere. Det er lykkedes at få skabt levende og inspirerende læringsrum ud af de gamle rå industrilokaler og samtidig gennemføre en gennemgribende indeklimarenovering. Hovedbygningen består af 200 m2 fordelt på to store rum inddelt med fleksible rumdelere. Alt kan rykkes omkring og tilpasse forskellige undervisningssituationer. Målet har været med de bedst kendte certificerede materialer og byggetekniske løsninger at transformere bygningen på den forurenede grund på Strandlodsvej, Amager til ”Den Åndbare Skole”. Også uderummet er taget aktivt i brug som undervisningssted og den tidligere p-plads har fået grønne højbede og en pavillion.

Skolen har undervejs udvidet på Strandlodsvej med ”Opfinderfløjen” som skolen har bygget op fra bunden af bæredygtige materialer samt ”Den Gule bygning”.

Skolens første år

I skolens 5 første år voksede vi gradvist:

  • 14/15 1. skoleår var vi 34 børn.
  • 15/16, 2.skoleår var vi 70 børn
  • 16/17 3. skoleår 99 børn
  • 17/18 4. skoleår var vi 130 børn
  • 18/19 5. skoleår var vi 148 børn. Skoleåret 18/19 var første år vi havde 9. klasser og altså vores første 4 afgangselever som lavede afgangsprojekt, fik repsonsum og som vi fejrede med blomsterkranse på hovedet og fest og ballade. Skoleåret 18/19 var også det år hvor Dorthe Junge tiltrådte som skoleleder og Nadia Raphael Rathje blev pædagogisk leder.
  • I skoleåret 19/20 har skolen 185 børn, Nadia sluttede som leder og Suzanne Crawfurd kom til som pædagogisk leder.