Skolens historie

Den Grønne Friskoles begyndelse

Den Grønne Friskole åbnede i august 2014.
Udgangspunktet var at skabe en skole, med grøn omstilling som sit omdrejningspunkt.

I begyndelsen bestod skolen af en skoleleder Nadja Raphael Rathje, tre lærere/pædagoger og 43 børn fra 0.-5. klassetrin. Dagen før skolestart hjalp spejderne os med at bygge to telte i Prags Have, hvor vi først var 100% udendørs i Prags Have indtil efterårsferien og siden i to forskellige spejderhytter indtil vores bygninger på Strandlodsvej stod klar omkring 1. juni 2015.

Bæredygtig skole på Strandlodsvej 38-40.

Fra skolens første færd var vi en projektbaseret skole, med masser af udeskole og lyst til at udforske de pædagogiske og didaktiske udviklingsmuligheder.

En anden væsentlig grundsten fra starten var ønsket om at arbejde Open Source; at dele ud af det vi lærer, udvikler og oplever samt invitere andre til at dele med os. 

Den Grønne Friskole har omdannet en tidligere lakfabrik til et bæredygtigt skolebyggeri. Ambitionen har været at transformere en industribygning der siden 1960’erne har huset Hempels lakfabrik til et godt hus for skolens børn og undervisere. Det er lykkedes at få skabt levende og inspirerende læringsrum ud af de gamle rå industrilokaler og samtidig gennemføre en gennemgribende indeklimarenovering. De første lokaler lå i Den Hvide Bygning. Målet var med de bedst kendte certificerede materialer og byggetekniske løsninger at transformere bygningen på den forurenede grund på Strandlodsvej, Amager til ”Den Åndbare Skole”.

Skolen har undervejs udvidet på Strandlodsvej med ”Udskolingsfløjen” som skolen har bygget op fra bunden af bæredygtige materialer samt ”Den Gule bygning”, som er bygningen med tre etager ud mod Strandlodsvej.

Skolens stiftere.

Den Grønne Friskole blev stiftet af:

Phie Ambo,  dokumentarfilminstruktør og -producent.

Karen MacLean, oversætter og skribent.

Anders Morgenthaler, filminstruktør og tegner og er optaget af at skabe alternative måder at lære på.

Peter Nyegaard, økonom

Skolen vokser.

I skolens 5 første år voksede skolen gradvist:

2014/15 1. skoleår var der 34 børn.
2015/16 2.skoleår 70 børn
2016/17 3. skoleår 99 børn
2017/18 4. skoleår  130 børn
2018/19 5. skoleår 148 børn. Skoleåret 2018/19 var første år vi havde 9. klasser og altså vores første 4 afgangselever. Skoleåret 2018/19 var også det år hvor Dorthe Junge tiltrådte som skoleleder og Nadia Raphael Rathje blev pædagogisk leder.
I 6. skoleår, 2019/20, var der 185 børn, Nadia sluttede som leder, og Suzanne Crawfurd kom til som pædagogisk leder.