Skolens profil

Grøn omstilling

Vi ønsker at uddanne børn til at tage del i den grønne omstilling, til aktivt at vælge og prioritere den fremtid, som tager udgangspunkt i en grøn og bæredygtig indstilling til ressourcemæssige, politiske og sociale systemer.

Vi ønsker at uddanne børn til at kunne finde naturlig ro, glæde og skaberkraft i en omskiftelig tid.

Vi ønsker at uddanne børn til at have et tilhørsforhold til naturen og til at tænke naturen ind i alle sammenhænge.

Vi ønsker at bevare, værdsætte og udvikle børns tilknytning og forbindelse til naturen.