Lovpligtig information

Den Grønne Friskole stiller information til rådighed for offentligheden efter de gældende regler.

Informationen kan tilgås i menubjælken under punktet “Lovpligtig info”.