UDESKOLE

Udeskole

Udeskole tager udgangspunkt i oplevelsesbaseret læring. Læringen i naturen er baseret på oplevelser, der engagerer hele mennesket, både kropsligt, sanseligt og følelsesmæssigt.
Vi stræber efter at vores udeundervisning tager udgangspunkt i aktiviteter der

  1. stimulerer børnenes lyst til at bruge deres sanser, opdage, spørge og undrer sig.
  2. underbygger børnenes egne interesser, oplevelser, erfaringer og fantasi
  3. udvikler samarbejdsevner og vaner.

Man kan ikke læse sig til erfaring og tryghed ift. at opholde sig i naturen. Det er heller ikke noget man kan lære på en enkelt dag ude. Derfor finder vi det vigtigt, at børn og voksne er ude hver uge, så vi bliver dygtige, og det bliver trygt og let at færdes ude og være på tur.

Når børnene er aktive ude, får de oplevelser. Oplevelser sætter spor, men hvor tydelig sporet bliver, afhænger af, i hvor stor grad barnet bearbejder oplevelsen. Det betyder, at de oplevelser vi får ude skal bringes med hjem til skolen og med ind i undervisningen. Her arbejder vi med oplevelserne og tydeliggør den læring, der ligger i dem.

Friluftsliv/sheltertur

Naturoplevelser tager tid. Først må man omstille sig fra den hverdagsrytme, man kommer fra, der ofte handler om at få gjort ting og komme videre. Efterhånden ændres denne tankegang og man finder ind i naturens rytme, hvor man er i nuet med kroppen, sanserne og handlingerne. Vi finder det vigtigt at give plads til den langsomme tid. Man skal ikke fylde dagene op med fælles oplæg og aktiviteter; der skal være plads til småture og stillestunder. Hvis tiden går med korte intense oplæg, sker der meget på overfladen, men kun lidt i dybden.

Shelterture med børnene handler i høj grad om at give dem tid og mulighed for at finde ind i naturens rytme. Når solen står op med lys og varme, giver det mening at komme ud af posen. Når solen går ned og det bliver mørkt og koldt, giver det mening at lægge sig ned i posen igen. Det er i princippet ikke så vigtigt hvad klokken er. At lægge ur og mobiler fra sig er derfor en enkel måde at blive mere opmærksom på naturen omkring sig.

Fællesskab og sammenhold

Det er ved at leve sammen med andre at vi udvikler sociale evner, og det er ved at påtage os ansvar overfor andre, at vi kan lade de bedste sider af vores personlighed komme til udtryk. Derfor vælger vi at tage på shelterture med børnene, hvor de sover ude flere nætter, under primitive forhold.

Børnene planlægger menu, køber ind og laver mad; de udfordres med lege og aktiviteter i naturen, men også ved selv at finde på eller ved at drosle ned og bare være i naturen.

Når børnene er aktive i de beslutninger, vurderinger og løsninger, der er nødvendige, når vi er på tur, styrkes deres evne til at handle og finde gode løsninger. Og når de oplever de betydelige skift i tempo, vænnes de til processen med at drosle op og ned, og lærer fordelene ved hvert tempo.

Læs mere