Skolepenge

En plads på skolen (inklusive Legeriet/SFO) koster per 1. august 2021: 2479,00 kr. for første barn, 2117,00 kr. for andet, og 946,00 kr. for tredje barn.

  • Der betales i årets 12 måneder.
  • Søskenderabat gives til søskende/sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse.
  • Rengøringsbetaling kr. 130,00 pr. måned pr. barn.

Indmeldelsesgebyr

Der betales kr. 2000,00 i forbindelse med indmeldelse på skolen. Dette beløb refunderes ikke.

Betalingsbetingelser

Skolepenge og SFO-betaling foregår i 12 rater og der er 1 måneds opsigelse med fuld betaling. Skolepenge tilmeldes PBS til betaling den første hverdag i måneden, ellers er der et administrations-gebyr på 75 kr. per indbetaling. Ved for sen betaling fremsendes rykker; 14 dage for sent med gebyr på kr. 50; 1 måned for sent med gebyr på kr. 100. Udmeldelse sker skriftligt ved personlig henvendelse til skolelederen med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Ved udmeldelse ved skoleårets slutning betales til og med juli måned.

Tilskud

Tilskud til nedsættelse af skolepenge

Fordelingssekretariatet stiller en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til nedsættelse af skolepenge. Midlerne fordeles efter ansøgning og forældres indkomstgrundlag. Skema til ansøgning udleveres til alle forældre ved skoleårets begyndelse. Frist for ansøgning er 15. september.

Læs mere om skolens politik for tilskud her.