Den Grønne Friskoles politik for sponsorater og donationer

På Den Grønne Friskole har bestyrelse og skoleleder mulighed for at opsøge og/eller modtage
sponsorater og donationer til skolen.
Sponsorater kan enten være en økonomisk gave, som skolen siden selv disponerer over,
eller der kan være tale om en bestemt gave eller udstyr.

Nedenfor beskrives de nærmere
retningslinjer for sponsorater og gaver, som skolen modtager.

Økonomiske bidrag/gaver til en værdi af 10.000 kr. og derover

Skolen nævner virksomheden som sponsor på sin hjemmeside med logo og link.

Sponsoren har ret til at bruge skolens logo og teksten ”Vi støtter Den Grønne Friskole” i sin egen markedsføring. Brugen af logo mv. aftales på forhånd med skole hvad angår omfang, placering mv.

Økonomiske bidrag/gaver til en værdi mellem 5.000 og 10.000 Kr.

Skolen nævner virksomheden som sponsor på sin hjemmeside.

Sponsoren har ret til at bruge skolens logo og teksten ”Vi støtter Den Grønne Friskole” i sin egen markedsføring. Brugen af logo mv. aftales på forhånd med skole hvad angår omfang, placering mv.

Økonomiske bidrag/gaver til en værdi op til 5.000 Kr.

Sponsoren har ret til at bruge skolens logo og teksten ”Vi støtter Den Grønne Friskole” i sin egen markedsføring. Brugen af logo mv. aftales på forhånd med skole hvad angår omfang, placering mv.

Hvad slags gaver må der reklameres for?

Skolen tillader at der reklameres for sponsorer på gaver, som er givet skolen (fx bolde, rygsække mv.).
Dog tillades kun reklamer for produkter eller virksomheder, der ikke henvender sig til børns forbrugsvaner (herunder legetøj, fødevarer mv.)

Skolen tillader ikke, at der reklameres for sponsorer på skolens bygninger eller lokaler.
Dog kan der reklameres ved og på skolen i forbindelse med enkeltarrangementer, som en sponsor yder en støtte til.
Sponsorer kan heller ikke repræsenteres på skolens eget reklamemateriale som brochurer mv., men kan som nævnt vises på skolens hjemmeside.

Skolen søger i videst muligt omfang at opsøge sponsorater og/eller gaver fra virksomheder eller organisationer,
som har en sammenhæng med hvad man kunne opfatte som et sundt og godt børneliv,
herunder værdier som er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag.

Skolen afstår fra at modtage sponsorater og/eller gaver med følgende indhold eller baggrund:

Religiøst indhold/baggrund.

Politisk indhold/baggrund.

Virksomheder og/eller produkter, som i en generel opfattelse må anses for at være upassende i forhold til et sundt børneliv, herunder alkohol, cigaretter, medicinalvarer, fødevarer som ikke er basisfødevarer (herunder slik, sodavand mv.).