Vision for Den Grønne Friskole

Grøn omstilling

Vi ønsker at uddanne børn til at tage del i den grønne omstilling, til aktivt at vælge og prioritere den fremtid, som tager udgangspunkt i en grøn og bæredygtig indstilling til ressourcemæssige, politiske og sociale systemer. Vi ønsker at uddanne børn til at kunne finde naturlig ro, glæde og skaberkraft i en omskiftelig tid.

Derfor mener vi at vores børn skal være:

 • Visionære og kritisk tænkende

Vi ønsker at uddanne børn til at kunne se virkeligheden klart og kunne anlægge forskellige perspektiver på den; at kunne analysere det de ser og få øje på virkning og effekt, styrker og svagheder. Dernæst ønsker vi at de skal kunne forestille sig løsninger på de udfordringer virkeligheden præsenterer os for, og kunne se  alternative fremtidige virkeligheder.

 • Demokratiske og medmenneskelige

Vi ønsker at uddanne børn der tænker og agerer demokratiskt; som både kan navigere i eksisterende magtstrukturer og processer, og som ønsker at arbejde for et mindre dominans-præget, mere diverst demokrati. Fællesskabet skal bygge på gensidighed og inddragelse.

 • Risikovillige og handlekraftige

Vi ønsker at uddanne børn der er handlekraftige og risikovillige; børn der oplever sig selv som medspillere og foregangsmænd/-kvinder. Vi ønsker også at de skal have en indstilling til tilværelsen, hvor både “succes” og “fiasko” har værdi, der hjælper os med at forfine vores løsninger, og det vi skaber. Vi ønsker at skabe unge mennesker der springer ud i det, fordi det at komme til at springe forkert er bedre end ikke at springe.

 • Åbne for vidensdeling

Vi ønsker at uddanne børn der lader sig inspirere af andres idéer og som gerne deler af deres viden; som betragter det som en integreret del af en løsning eller et projekt at give projektet videre og brede det ud, og som gerne vil låne og få af andre, også på områder hvor de ser sig selv som eksperter.

 • Robuste

Vi ønsker at uddanne børn der er robuste og såvidt muligt ikke begrænsede af stereotyper som køn, klasse og etnicitet, og som kan begå sig vidt og bredt i samfundet. Som føler sig sikre nok til at turde være sig selv, samt til at turde gå på kompromis og samarbejde uden tab af selv. Vi ønsker at uddanne børn som tolererer uenighed, tilbagegang, modgang, og endda enegang, uden at miste modet.

 • Holistiske i deres verdenssyn

Vi ønsker at uddanne børn til at have et tilhørsforhold til naturen og til at tænke naturen ind i alle sammenhænge. Vi ønsker at bevare, værdsætte og udvikle børns tilknytning og forbindelse til naturen og udvide naturforståelsen til også at indbefatte hele universet.

 

Disse seks overordnede kompetencer beror på følgende måder at gå til livet på:

 • Lærende for livet

Vi ønsker at uddanne børn der er nysgerrige og åbne for verden; der mærker og oplever verden med alle sanser og løbende reflekterer over den. Som kender deres egen måde at lære på og som betragter enhver situation – også når der er modgang – som en læringssituation. Børn som stiller sig nysgerrigt til rådighed for læring uanset tid og sted. Vi ønsker at uddanne børn som evaluerer egen viden og færdigheder, identificerer eventuelle huller eller mangler og selv aktivt opsøger mennesker, situationer eller ressourcer for at lære mere.

 • Systematisk

Vi ønsker at uddanne børn der kan zoome ud og analysere verdens systemer, og som kan tænke systematisk og analytisk over udfordringer og problemstillinger. Det vil sige at de  forstår at ændringer af ét element i et større system giver både forudsigelige og uforudsigelige, tilsigtede og utilsigtede effekter. Det er vigtigt at have øje for alle typer effekter for bedre at kunne forstå systemet og dets interaktion med andre systemer og kunne træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag.

 • Kreativt

Vi ønsker at uddanne børn hvis kreativitet gennemsyrer alle dele af deres liv; både deres kunstneriske virke, deres problemløsning, og deres sociale relationer. Vi ønsker at ruste børnene til at gå forrest i en kreativ eller kunstnerisk proces, og give plads til individuelle kreative sprog.

 • Processuelt

Vi ønsker at uddanne børn, der både forstår at holde sig et mål for øje og samtidig magter at være i proces. Børn som kan klare at være i en potentielt kaotisk proces-situation, uden helt at miste overblikket eller modet. Børn der accepterer at livet er en lang række forandringsprocesser, som kan bruges kreativt.

 • Legende og æstetisk

Vi ønsker at uddanne børn der vægter livsglæde; der bevarer evnen til at lege og lave ballade; der værdsætter humor og kan stille tingene på hovedet. Børn som tænker både sjov og æstetik ind i løsninger og visioner.

 • Kropsligt

Vi ønsker at uddanne børn, der har det godt i deres kroppe og har kroppen og dens emotionelle såvel som fysiske kompetencer med i alt hvad de foretager sig.

 • Åndeligt

Vi ønsker at uddanne børn til at kende sig selv og egne værdier – også religiøse eller spirituelle. Børn som kan reflektere over sig selv i forhold til verden, som kan undres over, glædes ved og tage livtag med livets store spørgsmål.