Vision for Den Grønne Friskole

Grøn omstilling

Vi ønsker at uddanne børn til at tage del i den grønne omstilling, til aktivt at vælge og prioritere den fremtid, som tager udgangspunkt i en grøn og bæredygtig indstilling til ressourcemæssige, politiske og sociale systemer. Vi ønsker at uddanne børn til at kunne finde naturlig ro, glæde og skaberkraft i en omskiftelig tid.

Vi ønsker at uddanne børn til at have et tilhørsforhold til naturen og til at tænke naturen ind i alle sammenhænge. Vi ønsker at bevare, værdsætte og udvikle børns tilknytning og forbindelse til naturen og udvide naturforståelsen til også at indbefatte hele universet.

Derfor mener vi at vores børn skal være:

  • Visionære og kritisk tænkende
  • Risikovillige og handlekraftige
  • Helhedsorienterede i deres verdenssyn
  • Demokratiske og medmenneskelige