Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering

Den seneste undervisningsmiljøvurdering er udarbejdet i november 2021
med udgangspunkt i materialet fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Undersøgelsen er udført i to dele, således at Øst og Syd (1.-5. kl.) har arbejdet med spørgsmål og svarmuligheder tilpasset deres aldersgruppe, og Nord og Vest (6. – 9. kl.) har arbejdet med spørgsmål og svarmuligheder tilpasset netop deres aldersgruppe.

Besvarelserne vil ud over at være tilgængelige på skolens hjemmeside, ligeledes anvendes som evalueringsredskab i bestyrelsen, personalegruppen, børne- & ungeråd og i ledelsen.

På den baggrund udvælges de fokus- og indsatsområder, som vi finder aktuelle ift. at arbejde videre med skolens undervisningsmiljø i de kommende år, og der udarbejdes en handleplan.

Overordnede resultater undervisningsmiljøundersøgelse november 2021

Gennemlæsningen af besvarelserne har gjort os særligt opmærksomme på følgende:

  • At over 90% af eleverne i Øst (0. – 2. årgang) og Syd (3. – 5. årgang) er meget glade eller glade for deres skole. I Nord (6. – 7. årgang) er 82 % af eleverne meget tit eller tit glade for deres skole. De sidste 18% er glade for skolen en gang imellem. I Vest (8. – 9. årgang) er knap 40% tit glade for deres skole, mens 45 % er det en gang imellem.
  • At over 95% af eleverne i Øst og Syd er glade for deres lærere. (Nord og Vest har ikke fået dette spørgsmål)
  • At 89% af eleverne i Øst og 95 % i Syd oplever, at de lærer noget spændende i skolen. I Nord synes 5% af eleverne at undervisningen sjældent er spændende. For mange elever i Vest (14%) synes aldrig, at undervisningen er spændende.
  • At 70% af eleverne i Nord meget tit eller tit er glade for deres familiegruppe (klasse), mens de sidste 30% er det en gang imellem. I Vest er det 45% der tit er glade for deres familiegruppe og 55 % er det en gang imellem.
  • At over 90% af eleverne i Øst og 85% i Syd kan lide pauserne i skolen. I Nord kan 70% meget tit eller tit lide pauserne, og i Vest kan 85% meget tit eller tit lide pauserne.
  • At 90% af eleverne i Øst og Syd synes, at lærerne er gode til at hjælpe dem i skolen.
  • At 90% af eleverne i Øst og 70% i Syd oplever, at der er gode udeområder på skolen. 44% af eleverne i Nord og 22% i Vest synes godt om udeområderne på skolen.
  • At godt 90% af eleverne i Nord synes, at det meget tit, tit eller en gang imellem lykkes for dem at lære det, de gerne vil i skolen. 52% af eleverne i Vest synes at det tit eller en gang imellem lykkes for dem at lære det, de gerne vil i skolen.
  • At 10% af eleverne i Øst og 25% i Syd ikke synes, der er rent nok på skolen. Og at 20% af eleverne i Nord og 60% af eleverne i Vest ikke synes at toiletterne er rene og pæne.
  • At en del af eleverne i Vest (8. – 9. årgang) tilkendegiver, at de oplever skolen uinteressant og uvedkommende.

Næste skridt: Gennemgang og evaluering af undersøgelsens resultater i skolens team, med bestyrelsen og børne- & ungeråd primo 2022. Herefter udarbejdes en handleplan.

Find pdf med resultater for Undervisningsmiljøvurderingen november 2021 fra hhv. Øst, Syd, Nord og Vest via følgende link:
Resultat af undervisningsmiljøvurdering november 2021.