Vidensområder på Den Grønne Friskole

Som fri grundskole har vi valget mellem at følge folkeskolens Fælles Mål  eller formulere og få godkendt vores egne. Vi har valgt at følge folkeskolens Fælles Mål, fordi de danner en god ramme for skolens arbejde.

I vores projektbaserede innovationsforløb arbejder vi i høj grad tværfagligt. Det betyder at der arbejdes med fagenes faglighed og fagsprog, men at fagets vidensområde samtidigt indgår som en del af et samlet hele. Vi sikrer os at hele fagkredsen bliver repræsenteret, nogle fagområder har mere vægt i det ene projekt, nogle mere i det andet. Samtidigt er der nogle færdighedsområder, der har brug for at fortsættes kontinuerligt. Således skriver og læser vi i alle projekter, ligesom vi regner og løser matematiske opgaver, og arbejder på og med engelsk som vores primære fremmedsprog både indenfor og udenfor temaet.

På den Grønne Friskole vægter vi i forlængelse af vores vision og mission følgende vidensområder:

  • Naturkendskab og bæredygtighed
  • Håndværk og æstetik
  • Teknologi og design
  • Yoga og mindfulness
  • Formidling og innovativt projektdesign