Bestyrelsen

Bestyrelsen har følgende syv medlemmer:

Bestyrelsesmedlemmer:
Mikkel Halbye Mindegaard, Forperson (valgt i 2020 for forældrekredsen og på valg i 2023).
Camilla Vad, Næstforperson (valgt for skolekredsen i 2020 og på valg i 2024).
Josefine Weng, forældre (valgt for skolekredsen i 2020 og på valg i 2024)
Julie Kyndesgaard, ekstern, (valgt i 2021 for skolekredsen og på valg i 2025).
Rikke Plougsbæk, forældre (valgt for skolekredsen som suppleant i 2022 og på valg i 2023)

Suppleanter:

Se info om skolens stiftere og historie under >Om skolen> skolens historie