Bestyrelsen

Bestyrelsen har følgende syv medlemmer:

Bestyrelsesmedlemmer:
Jakob Tøt Lodberg, forperson, forældre (valgt for skolekredsen i 2022 og på valg i 2026)
Josefine Weng, næstforperson, forældre (valgt for skolekredsen i 2020 og på valg i 2024)
Camilla Vad, forældre (valgt for skolekredsen i 2020 og på valg i 2024).
Maria Lanng, forældre (suppleant for forældrekredsen på valg i 2022 og igen på valg i 2023)
Mikkel Halbye Mindegaard (valgt i 2020 for forældrekredsen og på valg i 2023).
Julie Kyndesgaard (valgt i 2021 for skolekredsen og på valg i 2025).
Pernille Tjørnmark, forældre (valgt i 2021 og på valg i 2025)

Suppleanter:
Kasper Magnussen, Suppelant, valgt for forældrekredse for et år
Rikke Plougsbæk, Suppleant, valgt fra skolekredsen for et år

Se info om skolens stiftere og historie under >Om skolen> skolens historie