FORÆLDREANSVAR

Forældreansvar

En friskole er et arbejdsfællesskab. Skolen har brug for jeres interesse og deltagelse. Alle friskoler har tradition og behov for forældrenes deltagelse til arbejdsdage, rengøringstjanser etc. også for at få økonomien til at balancere.

Vi vil gerne gå et skridt videre og tænke skolen som et open source fællesskab, hvor vi giver af og får fra hinandens kompetencer og interesser. I kan læse mere her om Den Grønne Friskoles open source filosofi. Derfor oprettede vi til vores første forældremøde en kompetence-pool, hvor alle forældre og andre interessenter beskriver, hvad de kan og kunne tænke sig at byde ind med. Hvis du ikke har lavet en sådan profil, må du gerne skrive til kml@dengroennefriskole.dk og skrive lidt om: hvad kan du byde ind med i forhold til: undervisning og projekter, det sociale og det relationelle, de praktiske gøremål, skolens didaktiske og pædagogiske profil. Husk at skriv dit navn og dit barns navn i selve dokumentet. Du må også gerne prioritere de opgaver du særlig har lyst til at byde ind med.

Skole-hjem samarbejde

Friskolen er forældrenes skole og forældrene vælger at lade deres børn gå i friskole.
Derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem forældre og lærere er præget af samarbejde og dialog i det fælles arbejde med elevernes færdigheder, dannelse og opdragelse.

Vi afholder forældresamtaler to gange i skoleåret, samt 2 – 3 årlige forældremøde, hvortil der også er mødepligt. Men det er kun en lille del af samarbejdet.
Fra skolen er vi altid åbne for dialog i form af aftalte møder, når der er problemer eller andet, som bør drøftes. Bedst er det at eventuelle problemer eller tvivlsspørgsmål ikke vokser sig store, men tages mens de stadig er små og dermed nemmere at løse/afklare.

Vi tror på, at forældrene kender deres barn bedst. Det skal vi som skole lytte til og tage udgangspunkt i! Derfor kan vi kun opfordre forældrene til at tage kontakt til os, hvis der er problemer eller spørgsmål, der ønskes belyst.
For de yngste foregår meget af kontakten jo også i dagligdagen, ved aflevering og afhentning af eleven, på Intra og ved arrangementer og lignende.

Her er en kort oversigt over skolearrangeret kontakt mellem skole og hjem:

• Intra med Ugeplaner og beskeder  begge veje samt information om, hvad sker der lige nu.

• Forældremøder, pædagogik, arrangementer, nyt fra skolen, indhold i hverdagen osv.

• Arrangementer, hvor det sociale aspekt er i centrum

• Forældrearbejdsdage, hvor skolens rengøring, vedligehold og nybygninger er i centrum

• Generalforsamling, hvor vi forventer at forældrene møder op og tager del i diskussionen om skolens nutid og fremtid.

Forældreengagement

Når man som forældre har valgt Den Grønne Friskole som skole for sit barn, har man samtidig, ud fra skolens målsætning, valgt at være en engageret forælder. Der er mange måder at være engageret på.

Man kan vælge at stille op til bestyrelsesvalg, bidrage med sin arbejdskraft på arbejdsdage, for støtteforeningen til arrangementer osv., komme og dele af sin viden  eller videregive særlige kompetencer, eller man kan måske skaffe en brugt plantekasse, et skakspil, en reol eller lignende.

Først og fremmest kan man dog være engageret ved aktivt at følge sit barns trivsel og udvikling socialt og fagligt – individuelt og som en del af fællesskabet med de andre børn og skolens ansatte.

På Den Grønne Friskole ønsker vi at skole og forældre supplerer hinanden ud fra en fælles grundholdning. Vores partnerskabstanke betyder både at vi forventer – og giver børn og ansatte redskaber til – gensidigt respektfulde interaktioner/relationer, og at vi forventer og ønsker at bidrage til at forældre og andre i skolens ydre netværk indgår i et gensidigt, respektfuld partnerskab.

Vi forventer, at alle behandler hinanden med respekt og går ind i konflikter og potentielle konflikter med åbent sind og empati. Vi forventer, at børn – og voksne – hjælper hinanden, vi forventer at de passer på hinanden, og at de ikke plager og mobber hinanden.

Derfor er også den sociale del af barnets individuelle handleplan vigtig at samarbejde om, forældre, barn og ansatte imellem.

Som skole har vi pligt til at leve op til vor målsætning; det er forældrenes pligt at føre tilsyn med at det sker, den tilsynsførende er en hjælp hertil, men hovedansvaret er forældrenes.

Den Grønne Friskole er ikke kun en sag for skolens ansatte og bestyrelsen, det er en sag for samtlige involverede parter.