Fripladssponsorater

Fripladssponsorater

Den Grønne Friskole ønsker at byde alle interesserede børn indenfor, uanset familieforhold og -indtægt. Derfor arbejder vi aktivt med at nedbringe udgiften for familier til at starte op på skolen, og med at skabe en dynamisk fripladspolitik (forsøgsvis på 5%) for at sikre inklusion og mangfoldighed.

Desuden er det muligt for privatpersoner og virksomheder at sponsorere kvarte, hele og halve fripladser, der fordeles efter ansøgeres økonomiske behov.

Hele og halve fripladser beløber sig på henholdsvis 26.500 kr. og 13.250 kr. om året. Begge berettiger sponsoren til at blive nævnt på hjemmesiden med logo og link, samt til at bruge skolens logo i sin egen markedsføring. Læs skolens politik for sponsorater her.

En kvart friplads beløber sig på 6.625 kr. og berettiger sponsoren til at blive nævnt på hjemmesiden, samt bruge skolens logo i sin egen markedsføring. Læs skolens politik for sponsorater her.

Husk! Din gave eller din virksomhedsgave kan give et barn adgang til natur og hands-on læring; læring for livet!