Optagelse

Ventelisten til skolestart i 2024 er NU ÅBEN.

Hvis dit barn er født i 2018, er det tid til at søge plads på vores venteliste.

Opskrivning sker via vores digital opskrivning: https://www.ventelisten.net/280553

Bemærk at vi har et administrationsgebyr på kr. 300,00. Dette gebyr dækker administration af ventelisten samt medlemskab af Skolekredsen og refunderes ikke.

Ansøgning om optagelse garanterer ikke automatisk en plads på skolen, men sikrer deltagelse i optagelsesprocessen.
Ventelisten til et klassetrin lukkes, når der står 100 børn på listen til det klassetrin.

Ventelisten til skolestart i 2023 er desværre lukket.

Det er først muligt at skrive dit barn på ventelisten i januar måned det år barnet fylder 4 år.

Ansøgning om optagelse på Den Grønne Friskole for 0. til 8. klasse

I øjeblikket er ventelisterne til alle klassetrin lukket, og det er derfor IKKE muligt at skrive sit barn på ventelisterne.

Hvis dit barns klassetrin er åbent for opskrivning og du ønsker at skrive dit barn op til skolen beder vi dig benytte vores digitale opskrivning: https://www.ventelisten.net/280553
Bemærk det er VIGTIGT at du vælger det rigtige skoleår. Husk at udfylde feltet om nuværende skole, og skriv gerne i kommentarfeltet kort om årsagen til I ønsker et skoleskift. Her er det også muligt at vedhæfte en fil, hvis der er specielle forhold eller anden relevant information, vi skal kende til om jeres barn.

Det er altid vigtigt for os at finde det bedste nye match til den gruppe elever, hvor der er en ledig plads. Derfor går vi ikke altid slagvis efter ventelisten.

Vi har et administrationsgebyr på kr. 300,00. Dette gebyr dækker administration af ventelisten samt medlemskab af Skolekredsen og refunderes ikke.

Ansøgning om optagelse garanterer ikke automatisk en plads på skolen, men sikrer deltagelse i optagelsesprocessen.

Det er en fordel, at I inden da har læst om skolens værdigrundlag og forældrebetaling, så I vælger skolen, fordi det netop er skolen for jeres familie.
Den Grønne Friskole er forældredrevet, og det kræver at alle forældre tager aktivt del i skolens liv; skolen er et resultat af de forældre og børn, som den rummer!

Skolekreds: Ansøgning om optagelse i Den Grønne Friskoles Skolekreds

Ønsker du at blive medlem af Den Grønne Friskoles skolekreds? Udfyld da venligst denne blanket og send den til Den Grønne Friskole, Strandlodsvej 38, 2300 København S. Samtidig beder vi dig overføre 300 kr. til skolens konto 8401 1271255; dette er et engangsbeløb. Husk at skrive navn og SKOLEKREDS på indbetalingen.

Ved at støtte Den Grønne Friskoles skolekreds er du med til at skabe den nødvendige folkelige opbakning, skolen har brug for, samt støtte skolen økonomisk. Hvert år i december kontakter vi dig for at høre, om du stadig er interesseret i at være medlem af skolekredsen; melder du positivt tilbage, så vil du være berettiget til at stemme ved skolens generalforsamling i foråret.