Optagelse

Optagelse i 0. klasse i efteråret 2020

Forældre der allerede har skrevet deres barn op til skolestart 2020 vil blive inviteret til informationsmøde i efteråret 2019. Hvis I har skrevet jeres barn op i 2013 eller 2014, og barnet endnu ikke er blevet overført til vores nye digitaliserede venteliste, bedes I downloade denne blanket: ansøgning om optagelse – én for hvert barn I har stående på venteliste – udfylde, underskrive og sende til nedenstående adresse. Det vil være en stor hjælp, hvis I medsender kvittering på indbetaling af det oprindelige gebyr. Der er intet yderligere gebyr og man beholder sin oprindelige anciennitet på ventelisten. Vi beklager ulejligheden.

Det er muligt at skrive sig på venteliste til 0. kl. 2020, se nedenfor.

Opskrivning på ventelisten

Det er muligt at skrive sit barn på vores venteliste til nuværende 0.-7. klasse – se nedenfor.

Ventelisten til 0. kl. 2021 er desværre lukket.

Ventelisten til 0. kl. 2022 er desværre lukket.

Ventelisten til 0. kl. 2023 er desværre lukket.

Ændring i opskrivningsprocedure

Fra og med den første januar 2018 kan børn der er født i 2018 (skolestart 2024) først blive skrevet op i det år, de fylder 4 (2022); proceduren for opskrivning meldes ud på hjemmesiden i efteråret 2021. Herefter kan børn der er født i 2019 skrives op til skolens børnehaveklasse i 2023, dem der er født i 2020 kan skrives op i 2024 og så fremdeles.

Ventelisten til et klassetrin lukkes, når der står 100 børn på listen til det klassetrin.

Ansøgning om optagelse på Den Grønne Friskole for 0. til 9. klasse

Hvis dit barns klassetrin er åbent for opskrivning og du ønsker at skrive dit barn op til skolen beder vi dig indsætte et administrationsgebyr på 300 kr. i Merkur Bank på skolens konto 8401 1271255. Husk at skrive BARNETS/BØRNENES FOR- og EFTERNAVN på indbetalingen, så vi ved hvem det drejer sig om. Dette gebyr dækker administration af ventelisten samt medlemskab af Skolekredsen og refunderes ikke. Der skal kun betales gebyr for første barn, søskende opskrives gratis.

Derefter skal du printe, udfylde og underskrive ansøgning om optagelse – en blanket pr. barn – og sende den til Den Grønne Friskole, Strandlodsvej 38, 2300  København S eller pr. mail til sekretaer@dengroennefriskole.dk sammen med en kvittering på indbetalingen.

Ansøgning om optagelse garanterer ikke automatisk en plads på skolen, men sikrer deltagelse i optagelsesprocessen.

Det er en fordel, at I inden da har læst om skolens værdigrundlag og forældrebetaling, så I vælger skolen, fordi det netop er skolen for jeres familie.

Den Grønne Friskole er forældredrevet, og det kræver at alle forældre tager aktivt del i skolens liv; skolen er et resultat af de forældre og børn, som den rummer!

Ansøgning om optagelse i Den Grønne Friskoles Skolekreds

Ønsker du at blive medlem af Den Grønne Friskoles skolekreds? Udfyld da venligst denne blanket og send den til Den Grønne Friskole, Strandlodsvej 38, 2300 København S. Samtidig beder vi dig overføre 300 kr. til skolens konto 8401 1271255; dette er et engangsbeløb. Husk at skrive navn og SKOLEKREDS på indbetalingen.

Ved at støtte Den Grønne Friskoles skolekreds er du med til at skabe den nødvendige folkelige opbakning, skolen har brug for, samt støtte skolen økonomisk. Hvert år i december kontakter vi dig for at høre, om du stadig er interesseret i at være medlem af skolekredsen; melder du positivt tilbage, så vil du være berettiget til at stemme ved skolens generalforsamling i foråret.