Undervisningsmiljø

Den Grønne Friskole har i samråd med skolens Børneråd, der består af 1 repræsentant fra hver familiegruppe, udformet en  undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens børn og unge. Undersøgelsen er blevet gennemført i september 2017 og vi analyserede materialer og lavede en handleplan.

I december 2021 gennemfører vi en ny undervisningsmiljøundersøgelse, der offentliggøres i starten af januar 2022.