Undervisningsmiljø

Læs Den Grønne Friskoles trivsels- og anti-mobbestrategi samt strategi mod digital mobning her 

 

Den Grønne Friskole har i samråd med skolens Børneråd, der består af 1-2 repræsentanter fra alle børnegrupper, udformet en  undervisningsmiljø- undersøgelse blandt skolens børn. Undersøgelsen er blevet gennemført i september 2017 og vi har analyseret materialer og lavet en handleplan. Se undervisningsmiljøvurderings-undersøgelsen her.