>

Den Grønne Friskoles udskoling; 6.-9. årgang

Har du lyst til at udvikle dig selv – og vores fælles verden sammen med dine kammerater?

Vil du gerne undersøge og løse udfordrende problemstillinger og være med til at finde nye og bæredygtige løsninger?

Kan du li’ at være kreativ og skabende?

Har du brug for at blive skarpere på et fag, en problematik eller f.eks. på, hvordan du skaber din egen virksomhed?

Kunne du tænke dig at gå i skole på en anden måde?

Så kan det være, at vores udskoling er noget for dig

Den Grønne Friskoles udskoling bor i sit eget hus på Grækenlandsvej 76, hvor der kun er unge mennesker fra 6. – 9. årgang – og så selvfølgelig deres lærere: Ane, Klara, Martin og Lisbeth. I hverdagen arbejder 6. og 7. årgang sammen i aldersblandede familiegrupper, og det samme gør 8. og 9. årgang.

I de unges hus på Grækenlandsvej har I også en klub to eftermiddage om ugen.

På Den Grønne Friskole hjælper vi hinanden til at blive klar til at tage del i den grønne omstilling og til aktivt at vælge og prioritere en bæredygtig fremtid. Både i forhold til bedre brug og genbrug  af ressourcer, i forhold til politiske input og deltagelse i de grønne bevægelser, f.eks. Fridays For Future, og i forhold til at tænke bæredygtigt omkring andre mennesker, der måske kan have det sværere end os selv.

Når vi arbejder projektorienteret på Den Grønne Friskole, øver du dig i at blive sej til at styre et helt projekt og undervejs blive god til  at lave innovation, der bliver til noget. Gennem den innovative projektform bliver du god til at tage stilling og handle aktivt på de ting i dit liv og i samfundet, du gerne vil have lavet om i hverdagen – eller i fremtiden.

Vi arbejder med to forskellige projektmodeller. Den ene er en innovationsmodel, som er inspireret af den model, der hedder FIRE-modellen. Den har fokus på at arbejde med virkelig problemstillinger og virkelige modtagere og samarbejdspartnere udenfor skolen, særligt nogen der er aktive i den grønne omstilling. Vi arbejder med faglighederne, som en del af den første fase i vores innovationsmodel. Den anden projektmodel, som vi arbejder ud fra, er en mere traditionel projektarbejdsmodel, som du måske kender fra andre skoler og andre steder – f.eks. dine forældres arbejdsplads.

Vi bidrager til fællesskabet

Dine – og jeres – projekter skal på den ene eller anden måde arbejde for det fælles bedste. Det kan være, at jeres projekt kommer skolens andre børn, lokalsamfundet eller måske en bestemt befolkningsgruppe uden for skolen til gode. Dette styrker din og jeres handlekraft og jeres evne til at se den virkning, der er ved at gøre noget for andre og have øje for sine medmennesker. Dermed er du allerede trådt ind i det grønne fællesskab, hvor du åbner dig op og tænker på andres behov, hvad enten det drejer sig om individer, grupper eller samfundet som helhed.

Projektorienterede innovationsforløb

Børnene og de unge på Den Grønne Friskole har alle et indgående kendskab til forskellige projekt- og innovationsformer. Fra skolestart i børnehaveklassen og frem til de går ud af skolen arbejdes i projektforløb ud fra forskellige modeller gennem hele skoleåret. Det er et rigtig godt fundament at bygge videre på i overbygningen. Men du kan også hurtigt lære det, selvom du ikke har gået på skolen altid.

Du kommer til at arbejde i lange projektforløb sammen med dine kammerater. De varer som regel 6 – 8 uger, hvor al undervisning handler om at arbejde med at løse det problem, der er valgt som tema. Som en del af projektforløbet lærer du alle de ‘almindelige fag’, som man skal i en skole. Men altså på andre måder.

Afgangsprojekt

I 9. årgang skal du lave et afgangsprojekt, der tager udgangspunkt i skolens grundlæggende vision og arbejdsformer. Afgangsprojektet indeholder derfor elementer af bæredygtighed, kreativitet, projektledelse og innovation. Afgangsprojektet skal også have en virkelig modtager eller modtagergruppe, samt gøre brug af en form for eksperthjælp udefra. Afgangsprojektet afleveres til brugerne og formidles desuden ud til verden på en eller anden spændende måde.

Eksamensfri skole 

På den Grønne Friskole har vi en evalueringskultur, hvor du og dine kammerater er aktive deltagere sammen med lærerene. Derfor har vi hverken karakterer, nationale test eller Folkeskolens Afgangseksamen. Det skaber et mindre pres og bedre muligheder for at lære ud fra de mål og den feedback, du arbejder med sammen med dine lærere. Det eksamensfri begrænser på ingen måde din adgang til ungdomsuddannelser, hverken gymnasiale- eller erhvervsuddannelser. I 8. klasse starter vi ligesom alle andre skoler et forløb med Ungdommens Uddannelsesvejledere, og der lægger du og dine lærere en plan for, hvordan du kommer videre ind på de uddannelser du gerne vil. De individuelle ungdomsuddannelser er forpligtede til at tilbyde en prøve til alle der søger ind, som typisk er af et par timers varighed. Vi støtter dig i, hvordan du kan snakke med dem på dit kommende uddannelsessted, så du kan være tryg og se meningen med overgangen fra vores skole til ungdomsuddannelsen.