Sneglemodellen

sneglen derewianka version 20150414

Sneglemodellen skitserer også, hvilke roller børn og voksne tildeles eller spiller i de enkelte projektfaser. Hvornår er læreren fx vejleder, medafprøver eller formidler og i hvilke faser er der plads til børnenes selvstændige afprøvning, valg og leg med stoffet?

Desuden kortlægger modellen også progressionen fra den dagligdags common sense og usystematiske viden vi har om et emne, når vi begynder at arbejde med det, til mod slutningen af projektet at have et fagsprog og en systematisk og bevidst viden om det.