Intranet

Skolens hverdag

 

I ForældreABC er der information om skolens hverdag og praktiske ting. ABC´en vil løbende blive opdateret. Visionerne bag og begrundelserne for skolens hverdag finder I på andre faner her på hjemmesiden, og vi arbejder med dem løbende på forældremøder og lignende.

AFLEVERING OG HENTNING

Aflevering
Skolen åbner kl. 8; klokken 8. 20 skal alle børn senest møde og kl 8.30 begynder skoledagen med morgensamling. Der er altså en halv time til at aflevere eller til at møde ind, hvis barnet selv tager i skole. Teamet er på skolen kl. 8 hver dag og ønsker at skabe en morgenstund sammen med børnene som er nærværende og rar. Hver morgen er der to ”tage imod voksne”. Barn og tage-imod-voksen giver hånd og siger godmorgen, når de ankommer.

Da vores skole er lille, er vi afhængige af at alle, forældre som børn, samarbejder om at være klar til at morgentid starter kl 8.30. På det tidspunkt skal barnet være skrevet på “komme-og-gå-sedlen”, alle madpakker og 10-mad skal være lagt på plads, de sidste morgenknus givet og forældrene være taget afsted.

Det er FORBUDT at køre i bil gennem porten på Strandlodsvej ved aflevering og hentning, da trafiksikkerheden med børn på gåben og cykel ikke er forsvarlig. Der kan parkeres på Strandlodsvej eller Lergravsvej.

Hentning

Skoletiden slutter kl. 13.45 og derefter er der Legeri (SFO) indtil kl. 16. I legeritiden kan børnene blive hentet,  eller selv tage hjem, hvis det er aftalt med skolen.

Ved afhentning skal barnet og den voksne huske at strege sig ud på
“komme-og-gå-sedlen” og sige farvel til én af de voksne som er legeriet. Vi vil også meget gerne have at forældre hjælper barnet med at rydde op efter sig selv, inden I går. Når I har tid, må I også gerne se om der er andet I lige kan gøre. Derudover vil vi opfordre forældrene til at spørge barnet om, hvad det har lavet den dag, da det danner bro mellem skoledagen og resten af barnets liv. Vi har ofte dokumentation fra dagen på de store tavler og ser gerne at I sammen med jeres børn forholder jer til dette. Vi søger at sætte læringslysten og nysgerrigheden i højsædet i alt hvad vi gør. Derfor er det vigtigt at I forældre demonstrerer lyst og er nysgerrige og undrende, når I er på  skolen.

 

BØRNEGRUPPER OG PRIMÆRVOKSEN

Vi arbejder i forskellige gruppekonstellationer, alt efter hvilket arbejde vi laver.

Skolefamilier

Vi har 3 skolefamilier, Perle – , Falke – og Delfinfamilien,  som går på tværs af alder (0.-6.klasse). I skolefamilien tager vi på nogle typer af ture og er i nogle typer af projekter. Det er også i disse grupper, vi arbejder i skolehaven.  Denne gruppeform styrker elevernes sammenhold på tværs af alder, køn og andre forskelligheder. Derudover er børnenes hjælpeven fra deres skolefamilie.

Fleksible grupper

En anden hovedkonstellation i skolehverdagen er de fleksible grupper, hvor børnene er opdelt efter, hvor de lige nu står socialt og fagligt.

Vi har 7 grupper og der er 12 til 20 børn i hver gruppe.

Der er to projekttyper. I de to projekttyper vil de enkelte grupper arbejde i forskellige konstellationer for at skabe flere relationer og mere naturligt flow mellem grupperne. Det er nemlig vigtigt for os at grupperne skal være fleksible. Hvis vi oplever at et barn har brug for en anden tilgang eller en anden gruppe, så flytter det til en anden gruppe.  

Hjælpevenner

I skolefamilien har hvert barn en eller flere hjælpevenner. Ofte en større og en mindre sammen. Det hedder hjælpevenner fordi man hjælper hinanden på tværs af alder med diverse opgaver, som at gå sammen på ture, rydde op, og gøre dagen god for hinanden. Vi understreger at hjælpen kan gå begge veje.

Primærvoksen

Hver børnegruppe har en primærvoksen. Denne voksne har særligt fokus på det enkelte barns samt gruppens trivsel. Det er denne voksne, I kan henvende jer til ved aflevering og hentning, hvis der er særlige forhold, eller der er noget I gerne vil spørge om. Desuden er det ofte denne voksne som vil kontakte jer, hvis der er noget, der skal drøftes udover skolehjemsamtalerne. Hvis denne voksne ikke er der, kan man tage kontakt til den voksne som har gruppen, man arbejder i projekt med.

Primærvoksne kan skifte undervejs i løbet af året. Som vi tilstræber fleksibilitet i børnegrupperne, gør vi det også i voksenrelationerne.

 

DAGENS OPBYGNING

På den Grønne Friskole arbejder vi i projekter. Projekterne varer fra 3-6 uger.  Fælles for dem er at vi erfarer, sanser, undersøger, eksperimenterer, læser, producerer inden for et overordnet tema og indarbejder forskellige typer af læring i projektet: humanistisk, naturvidenskabeligt, bevægelse, udeskole, fællesskab, sang, håndværk, æstetik, besøg af mennesker, besøg andre steder og meget mere. Derfor har vi ikke et fast skema.

Dagen har dog et grundskelet, som er bygget op således:
8.00 – 8.20 Aflevering og morgenhygge
8.30 – 9.00 Morgensamling
9.00 – 10.00 Skoletid

10.00 – 10.30 Tipause

10.30 – 11.30 Skoletid

11.30 – 12.15 Frokost og pause

12.30 – 13.30 Skoletid
13.30 – 13.45 Oprydning  og klar til Legeri

13.30 – 14.30 Ekstra skoletid 2 dage om ugen for skolens ældste gruppe

13.45 – 16:00 Legeri

FORÆLDREENGAGEMENT

Vi er stolte af og lægger et stort arbejde i at Den Grønne Friskole er en skole som rækker ud over kl. 16 og helt ind i livet for alle dem som er tilknyttet skolen. Her er vi opmærksomme – på hinanden, på fællesskabet og på jorden. Det betyder i praksis, at når man som forældre har valgt Den Grønne Friskole som skole for sit barn, har man samtidig valgt at være en engageret forælder.  Og der er mange måder at være engageret på.


Først og fremmest forventer vi at man er engageret ved aktivt at følge sit barns
trivsel og udvikling socialt og fagligt, både individuelt og som en del af fællesskabet med de andre børn og skolens team. Vi har som hovedregel ikke lektier på Den Grønne Friskole, dog er der én vigtig opgave, som vi forventer at I gør sammen med jeres barn hver uge: At læse nyhedsbrevet sammen. Det er vigtigt fordi vi har brug for jeres hjælp til at skabe en kontinuerlig og forståelig hverdag for børnene i vores projektorienterede skole. Børnene skal hver uge have talt med jer om, hvad de lavede i sidste uge og have en viden om, hvad de skal i næste. Det er søndagslæsningens funktion. Læs det sammen med jeres barn uanset om barnet selv kan læse.


Derudover har vi altid brug for hænder og smil, når det gælder den praktiske
dagligdag på skolen. Man kan bidrage med sin arbejdskraft på arbejdsdage, lige     hjælpe til når man kommer og går, komme i forældrelegeriet om onsdagen, undervise når man har relevant viden om skolens igangværende projekt eller videregive særlige kompetencer. Man kan måske skaffe et brugt fodboldmål, en reol eller lignende, gøre rent på toiletterne eller tage med på en tur. Skolen går ind i sit 3. år og kan ikke eksistere uden forældrearbejde og forældreengagement.

 

 

FORÆLDREFÆLLESSKAB

Vi er sammen ved at opbygge et fællesskab blandt forældre og familier på Den Grønne Friskole, der sigter efter at opfylde skolens vision, også for de voksne. Dette fællesskab har foreløbig tre ben. Det første er forældrearbejdet, hvis formål er at skabe og vedligeholde skolens fysiske rammer. Dette arbejde er jo først og fremmest vigtigt fordi skolen ikke kunne eksistere uden, men det er også essentielt fordi forældrenes arbejde på og omkring skolen fungerer som et eksempel for børnene. De oplever at vi voksne gør en håndgribelig indsats for at skabe både deres daglige rammer og en ny fremtid.

Det andet ben er Nørkleriet, som er et socialt fællesskab for børn og voksne sammen med fokus på håndarbejde, håndværk, “makeri”, god mad og hygge. I nørkleriet går proces, læring, samvær, og nydelse op i en højere enhed.

Det tredje ben, som vi starter op her i efteråret, er Forældreakademiet, hvis formål er at engagere skolens voksne i en fælles lærings og udviklingsproces med fokus på grøn omstilling. Her vil der være foredrag, samtalesaloner eller andre læringsaktiviteter, så de voksne også kan blive rustet, og ruste sig selv til at indgå dynamisk i samme projekt og proces som børnene.

 

FORÆLDRELEGERI

Hver onsdag fra kl. 13.30- 16.00 er det forældrene der passer børnene og holder Legeri. Der skal bruges 4 forældre hver gang. Forældrelegeri giver teamet mulighed for at holde samlede møder og forældre og børn mulighed for at lære hinanden at kende.

Som forælder i Legeriet har du stor mulighed for at være en del af børnenes skoleliv, Børnene glæder sig til Legeri efter skoletid, og anvender det som et frirum til at lege med hinanden på kryds og tværs af alder, køn og skolegrupper.

Vi vil opfordre alle forældre til at prøve at være i forældrelegeri. Det er godt hvis nogle forældre kan komme ofte, så de kender rutiner og børnene, men selv om du kun kan komme en gang på et år, så gør det.

 

FORÆLDREMØDER

Formen på forældremøde i det kommende år bliver at hvert møde har to dele. Første del er fælles for alle i Forældreakademiet (se under punktet Forældrefællesskab). Her vil vi arbejde med skolens visionsgrundlag, have oplæg inde- eller udefra, debattere etc. Forældreakademiets aktiviteter skaber en fælles udvikling og forståelse og styrker fællesskabet i forældregruppen.

Efter en pause vil anden del af forældremødet foregå i mindre grupper og med mere  konkrete spørgsmål, informationer og diskussion om skolens hverdag og børnene.

 

FORÆLDRERENGØRING

På den Grønne Friskole vil vi gerne arbejde open source. Dvs at vi gerne vil have at alle byder ind med det de har lyst til af forældreopgaver i forhold til kompetencer og motivation. Derfor har vi ikke mange opgaver, som er fordelt på forhånd; I melder jer til det, der passer familien bedst. Der er dog én opgave som er bydende nødvendig og ingen drømmer om: Rengøring. Vi har besluttet at fordele rengøringen administrativt, så det ikke bliver de samme få familier, der står med det for tit.

Derfor er det den eneste af alle forældreopgaverne der er fordelt obligatorisk på forhånd. Vi sparer rigtig mange penge på at forældrene løser denne opgave, som vi kan bruge til mange andre gode ting.

Vi synes det er vigtigt at I så vidt muligt lader børnene deltage i jeres rengøringstjans; det er godt for børnene at være med til at holde skolen fin og rar at være i.

Der skal både gøres rent i ugens løb og i weekenderne. Dagligrengøringen står  teamet for sammen med børnene. Men den daglige toiletrengøring og den ugentlige weekendrengøring fordeles på alle skolens familier. De fleste familier har to vagter i løbet af skoleåret.

 

FORÆLDRESKOLEDAGE

Ca 2 gange per semester indkalder vi til forældreskoledag. Ligesom med forældrelegeri er det en dag, hvor forældrene passer skolen, så teamet kan holde pædagogisk dag. Vi skal bruge 6 voksne i skoletiden og 4 voksne i Legeritiden. Vi håber at mange vil støtte op om denne mulighed for at have en skoledag med børnene. Hvilke aktiviteter man vil lave med børnene, bestemmer forældrene selv, med hjælp fra teamet i det omfang I oplever at have brug for det.

 

FØDSELSDAG PÅ DEN GRØNNE FRISKOLE

På skolen

Forældre skal inden barnets fødselsdag sikre sig at teamet ved besked og i samarbejde aftale mht til “ dele ud”.

Til morgensamling vil barnet blive fejret med en personlig ceremoni. Barnet vælger et lys, sætter det i stage, vi taler lidt om fødselsdage og barnet, ønsker barnet et godt år og vi synger en sang.

Hvis barnet deler ud vil vi gerne have, det er med et minimum af sukker.

Vi vil gerne mindske sukkerindtaget og give børnene en fornemmelse af at sundt også kan være festligt. Barnet må meget gerne have noget med at dele ud; find selvfølgelig noget barnet synes er lækkert, men inddrag gerne barnet i en proces om at vælge noget der både er lækkert og sundt. Det kan være frugt (skåret ud og gjort klart), frugtsalat, lakridsrod, hjemmebagt kage med et absolut minimum af sukker – altså en sund kage – boller eller noget mere madlignende. Vi har nogle opskrifter fra en tidligere forælder I kan få, hvis det har interesse.  (Ønsket om mindsket sukker gælder også, hvis I ønsker at barnet deler noget ud af andre årsager end fødselsdag.)

Fødselsdagsaftaler uden for skolen
Vi vil gerne styrke sammenholdet mellem børnene på tværs af køn og
yndlingsvenskaber; derfor er hovedreglen at man inviterer den gruppe, barnet er i, på
det tidspunkt fødselsdagens skal holdes. Det er selvfølgelig muligt at invitere mere
end én gruppe.

Samtidig vil vi gerne styrke opmærksomheden på og glæden

ved at give samt mindske det materielle i fødselsdagstænkningen. Sidstnævnte
betyder for eksempel at gaver til private fødselsdage fx. kan være genbrug fra
egen samling, noget man ikke længere selv bruger, men som man tænker at
fødselaren kunne blive glad for. Det kan også være noget man selv har lavet, eller
man kan blive enige om at gå flere/hele gruppen sammen og købe én ting. Vi vil
opfordre til at børnene desuden selv skriver fødselsdagskort/-tegning til fødselaren,
så det så vidt muligt ikke ”bare” er noget forældrene ordner.

 

LEGERIET

Legeriet er skolens fritidsordning, som hver dag har åbent fra skolens afslutning kl.
13.30 til kl. 16.00.
Ligesom Legeriet fysisk er samme sted som skolen, er det vores ambition, at
den mentalt også er en forlængelse heraf. Vi ønsker at Legeriet er et fristed, et sted
hvor der er frihed til selvfordybelse, relationsfordybelse og venskabsfordybelse. I Legeriet skal børnene selv være med til at finde ud af, hvad der ske og hvad de har lyst til.
Maden er en stor del af at trives og føle sig “hjemme”, og derfor serverer vi hver dag legerimad omkring kl 14.30, som er et lille, (og populært!) måltid til eftermiddagssulten.
Der er 4-5 voksne i legeriet hver dag.  De voksne fra legeriet er i stor udstrækning de samme voksne som underviser i skoletiden. Legeriet er derfor ikke en isoleret størrelse, men en del af den hverdag vi hele tiden ønsker at lave for hinanden, hvor fordybelse, respekt, tillid og gensidig opmærksomhed er med i det hele, hele dagen, både i det faglige og det sociale.

 

LEGETØJ

Som udgangspunkt skal børnene ikke have legetøj med i skole. Dette er et pædagogisk valg, da vi oplever at mange af de relationsopbyggende og sociale lege bliver udfordret af medbragte ting og sager. Hvis et barn i en periode har brug for at have noget med hjemmefra, af den ene eller anden grund, aftaler I det med barnets primærvoksen.

Vores Børneråd vil af og til stå for at arrangere en Legetøjsdag, hvor børnene må have legetøj med og lege med det i Legeritiden.

 

MADPAKKER, TI-MAD OG VAND

Vores skoledag indeholder to pauser: tipausen og frokostpausen. Derfor har børnene også brug for to madpakker. “Ti-maden” spises kl 10 og er tænkt som en lille hapser (lidt frugt, nødder, en lille mad efter behov), som sørger for at man ikke går ned på energi og overskud. Ti-maden kan især være vigtig for de børn der har svært ved at få spist en ordentlig morgenmad. I ti-pausen er det ikke et krav at man sætter sig ned og spiser, man kan altså bare tage sin gulerod, klapsammen eller andet med i hånden og lege. Det er godt for barnet at ti-maden indeholder noget andet end madpakken. Pak det hver for sig. Husk navn på ti-mad, madpakke og drikkedunk.

Selve madpakken hører til frokostpausen, hvor vi sidder sammen med vores grupper og spiser. Vi tror på at det gode måltid er mere end den mad, vi spiser – det kan være en oplevelse, der skærper sanserne og vækker vores følelser. Det samler mennesker, udvikler relationer og styrker vores fællesskaber. Gode måltider er livskvalitet og derfor er måltidet en væsentlig del af vores hverdag.

Alle børn skal have vand med hver dag i en drikkedunk, da vi skal have mulighed for at gå ud og spise madpakke uden for skolen. Det er rigtig vigtigt, når vi er en udeskole, at alle børn har vand med i deres tasker hver dag!

Selve maden skal være sund og nærende, så dit barn har energi til hele dagen. Vi vil gerne bede jer om at undgå sukker i madpakkerne.

 

MOBILTELEFONER

Vi vil gerne mindste børnenes daglige kontakt med mobilstråling, derfor er vi ved at udskifte vores trådløse netværk til fastnet og vi vil gerne have alle mobiltelefoner på flytilstand, når de er med på skolen. Børnene skal have eventuelle mobiltelefoner i tasken og de skal kun bruges efter aftale med voksne. De største børn bruger jævnligt mobiler til undervisningsbrug, men det  styrker nærværet på skolen og mindsker forstyrrelser at vi ikke bruger mobiltelefoner i skole- og legeritid.

 

PRAKTISK TØJ OG TASKER

Vi vil gerne altid have mulighed for at rode med jord, klatre i træer og ligge i græsset. For at det kan lade sig gøre, er det vigtigt at alle børn altid har passende tøj til rådighed.Det vil sige at man altid skal have regntøj og gummistøvler med eller der skal ligge et sæt permanent på skolen. Børnene skal selv vide hvor deres regntøj er, og der skal være navn i. Derudover skal børnene om vinteren have godt overtrækstøj, som man kan bevæge sig i og som holder én varm og tør.

Barnets skoletaske skal være god at gå med og ikke for stor. Ofte går vi langt med taskerne på turdage. Sørg for at der kun ligger det i tasken der er nødvendigt på ture; resten kan ligge i garderoben. Hvis I er i tvivl om tasken er god nok til formålet, så gå en lang tur med rygsækken på. Børnene skal ikke have egne penalhuse med i skole. Vi har fælles materialer til at tegne og skrive.

 

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

Fra teamets side er vi altid åbne for dialog, både de små snakke i hverdagen eller i form af aftalte møder, når der er problemer eller andet, som bør drøftes. Bedst er det at eventuelle problemer eller tvivlsspørgsmål ikke vokser sig unødigt store, men løses hen ad vejen og i udgangspunktet helt i voksenhøjde. Vi tager udgangspunkt i, at forældrene kender deres barn bedst. Derfor opfordrer vi jer til at tage kontakt til os, hvis der er problemer eller spørgsmål, I ønsker at tale med os om. Meget af kontakten foregår ganske naturligt i dagligdagen, ved aflevering og afhentning af jeres barn, men tag endelig også fat i os per telefon og e-mail og ved arrangementer og lignende.

Hvis der sker ting i jeres eller jeres barns liv, som har større indflydelse på jeres liv,
vil vi meget gerne have det at vide, så vi er i stand til at være der for barnet bedst
muligt.

SKOLE-HJEM-SAMTALER – EVALUERINGSSAMTALER

Evaluering er flerstrenget på Den Grønne Friskole. Det er den daglige snak om, hvordan et projekt eller en aktivitet går, og hvad man gerne vil lave i morgen; det er midtvejs- og slutevaluering af projekter; det er synliggørelse af det man har lært og produceret i projekter; og det er samtaler i grupperne. To gange om året holder vi desuden skole-hjem-samtaler, der også indgår i skolens evalueringsprojekt. Disse samtaler kan have lidt forskellig form alt efter om barnet er med eller ej, men fælles er at både team, barn og forældre forbereder sig til samtalen og at vi arbejder frem mod aftaler og mål, der skal styrke barnets trivsel og læring.  

 

UDESKOLE og UDEDAGE

Vi tilstræber at alle børn har undervisning ude hver dag, og at alle børn mindst 1 dag
om ugen har en hel udedag. Udedag kan være undervisning uden for skolens
område, det kan være ture og undersøgelser og besøg. Det vil stå i
Nyhedsbrevet, hvilke dage de forskellige grupper har udedag.

 

ÅRSTIDSFESTER

Året projekter og årets fester følger naturens gang. Vi har høstfest i det tidlige efterår,
solhvervsfest inden jul og forårs-/sommerfest om foråret. Årstidsfesterne er skoledage. Det vil sige at der er mødepligt for børnene og at evt. nødvendigt afbud skal meldes i god tid. Vi har et forældredrevet festudvalg, der i samråd med teamet arrangerer festerne. Fælles for festerne er at vi udover forældre, bedsteforældre inviterer lokalområdet. Den Grønne Friskole vil gerne være et mødested for grøn omstilling i lokalområdet. Vi annoncerer inden festen, hvad et evt. overskud fra festen går til af gode formål.  

 

Kontakt Jobs Presse
info@dengroennefriskole.dk | Tlf.: 2567 8553.