Undervisning på Den Grønne Friskole

På Den Grønne Friskole arbejder vi hele tiden med at vores visioner og mål skal hænge sammen med den faktiske måde vi driver skole. Det gælder både de fysiske rammer samt vores måde at tænke læring, undervisning og forpligtende fællesskaber på.

Projektbaseret innovationsforløb
Vi arbejder i projektbaseret innovationsforløb og inkorporerer overordnet de traditionelle fag i projektforløbene. Vores forløb varer ca. 6 til 8 uger og er organiseret som innovative læringsforløb. Vi arbejder på tværs af alderstrin og laver forevisninger m.m. for andre aldersgrupper. Det giver mulighed for gensidig læring – de ældre kan formidle til de yngre, de yngre kan opleve, hvad de ældre lærer og laver.  

Udeskole: på Den Grønne Friskole er mange ting: det er sansning og oplevelse og undersøgelse og læring i naturen.
Udeskole er også at være på besøg på museer eller tale med mennesker. På Den Grønne Friskole tilstræber vi at alle børn har undervisning udenfor hver dag samt er på udeskole for at opleve, erfare og lære mindst en gang om ugen. Ugens udeskoledag hænger sammen med det pågældende innovationsforløb.  

Med udgangspunkt i vores vision om at uddanne den grønne generation er et af kerneområderne i vores skole tilknytning til, forståelse af, kendskab til og oplevelser i naturen.
På Den Grønne Friskole skal barnet have naturoplevelser. Det skal sanse, opleve og være i naturen. 

Open source i dagligdagen: skolen er en del af virkeligheden og virkeligheden er en del af skolen. Vi inviterer folk, der lever af, er dygtige til eller brænder for noget til at komme og dele deres viden, projekter og visioner med os. Vi forbereder os på besøgene fx ved at undersøge emnet eller formulere spørgsmål. Børnene oplever, at viden kan deles på tværs af alder og livsvilkår.

Vi stiller os også så vidt muligt til rådighed for besøgende, som har brug for vores erfaringer eller input, hvad enten det gavner os eller ej i den konkrete situation.

Vi drager ud i verden for at møde mennesker og se steder, der kan inspirere os. 

Vi involverer forældre i det daglige arbejde. Forældre er en del af skolens hverdag dels ved at afholde forældreskoledage 4-5 dage om året, dels ved at lave alskens praktisk arbejde og dels ved at skolen trækker på forældrenes kompetencer og projekter. Forældre bliver en del af skolefællesskabet og processen med at skabe skole til alles glæde. 

Bevægelse: indgår i skolens dagligdag på forskellige planer. For det første vægter vi læringsaktiviteter der har kroppen med, også når vi har dansk, matematik, engelsk m.m.. For det andet har vi mindfulness/yoga en til to gange om ugen, vi har dans og andre sportslege/- aktiviteter og går lange ture. 

Social læring: Den Grønne Friskole har fokus på social læring og trivsel, som et væsentligt element i fællesskab og alle typer af læring. Dette fokus  udmønter sig i dagligdagen bl.a. i at teamet bevidst arbejder med IVK, ikke voldelig kommunikation, som et redskab til at håndtere uoverensstemmelser og konflikter. IVK tager udgangspunkt i, at der bag enhver handling ligger et behov, og at det at blive mødt med forståelse for sine behov er en stor del af konflikternes løsning. Derfor træner vi børn og voksne i at fortælle og lytte objektivt til hinandens fortællinger, at italesætte følelser og egne behov, og at arbejde sig frem mod fælles handlingsforslag og strategier. Det er en metode der tager tid, men som styrker kvaliteten af samvær, samarbejde og konfliktløsning blandt børn og voksne.

Evaluering: Evaluering af læringsprocesserne synliggør læring og sætter mål for videre læring. På Den Grønne Friskole evaluerer vi på mange måder. Et væsentligt element er at få børnene til at sprogliggøre og synliggøre, hvad de har gjort og lært i det enkelte projekt. I vores projektform er der behov for at opleve et overblik over processerne, derfor slutter vi altid vores projekter af med forskellige former for evaluering. Det kan fx være at børnene fremviser noget de har lavet, laver quiz til hinanden, skaber collager, teaterlege, skriver en skriftlig evaluering, eller fremviser en læringsdagbog – der er mange muligheder også afhængig af alder.

På Den Grønne Friskole er det et vigtigt mål at være risikotager, turde eksperimentere og turde begå fejl. Derfor erstatter vi karaktergivning og test med tæt samarbejde med barnet og dets forældre om udvikling og læringsbehov. Det gør vi ved synliggørelse af læring, målsætninger og handlemuligheder, bl.a. ved at lave handlingsplaner og målsætninger for udvikling sammen med barnet og sammen med barn og forældre i skole-hjem-samtalerne.