Bestyrelsen

Bestyrelsen har følgende fem medlemmer og to suppleanter:

Bestyrelsesmedlemmer:

Phie Ambo, formand, stifter af skolen (valgt for forældrekredsen i 2017 og på genvalg i 2021).
Mogens Krabek, tidl. skoleleder på Bordings Friskole (valgt for skolekredsen i 2016 og på genvalg i 2020).
Jakob Tøt Lodberg, næstformand, forældre (valgt for skolekredsen i 2018 og på genvalg i 2022)
Rikke Killeen, forældre (valgt for skolekredsen i 2018 og på genvalg i 2020)
Mads Farsø, forældre (valgt for forældrekredsen i 2019 og på genvalg i 2023).

Suppleanter:

Mette Fabricius Madsen (genvalgt i 2019 for skolekredsen for 1 år)
Anders Morgenthaler (valgt for forældrekredsen i 2019 for 1 år)

 

se info om skolens stiftere og historie under >Om skolen> skolens historie