Personalet

Skoleleder

Dorthe Junge er skoleleder på Den Grønne Friskole. Dorthe Junge tiltrådte som skoleleder 1. juni 2018 .  Dorthe Junge har opbygget flere skoler i Københavnsområdet, altid med en undersøgende, innovativ og projektbaseret pædagogisk tilgang. Både Hellerup Skole og Frederiksberg Ny Skole har haft glæde af Dorthe Junge i opbygningen. Dorthe har en naturvidenskabelig baggrund som fysik/kemilærer og har bl.a. været lærer på Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Desuden har innovation og iværksætteri været en del af hendes arbejdsliv både på de skoler, hun har startet, og da hun var projektleder for Innovationsrådet på Mandag Morgen.

Faglig- pædagogisk leder

Suzanne Crawfurd tiltrådte som pædagogisk leder august 2019. Suzanne har stor erfaring med samspillet mellem projektdidaktik og faglig læring. Hun har været lærer i mange år både på Mariendal Friskole, Vigerslev Allé Skole og Frederiksberg Ny Skole/Skolen på Grundtvigsvej. Hun har været både dansklærer, læsevejleder og specialunderviser,  og hun har været didaktisk vejleder for ledelse og team på Skolen på Grundtvigsvej. Suzanne var drivkraften bag den aldersblandede organisering på skolen.  Hun har arbejdet med udeskole, evaluering og teamudvikling – og har desuden en master i lærerprocesser fra Aalborg Universitet.
Suzanne har senest været pædagogisk læringskonsulent og ledelseskonsulent i Høje Taastrup Kommune og har haft sit eget firma. Suzanne er virkelig stærk i pædagogisk vejledning og pædagogiske værktøjer til, hvordan børn og voksne kan få projekter og faglighed til at spille rigtig godt sammen. Hun har også stor erfaring med at arbejde med innovative læringsforløb og har skabt en metode til at arbejde med FN’s verdensmål omkring både økologisk, social og økonomisk bæredygtighed.

Teamet

 • Emma Næsby Petersen: Uddannet lærer med linjefag i dansk indskoling, dansk som andetsprog, religion og drama.
 • Rasmus Gissel: Uddannet designer fra Kolding designskole med fokus på projektdesign og tegning
 • Rikke Gornitzka: Uddannet pædagog og lærer med fokus på dansk, læsning og indskolingspædagogik. Erfaring med at undervise aldersblandet og i projektbaserede innovationsforløb
 • Emma Amalie Schouw Dolar: Uddannet lærer med fagene matematik, idræt og dansk. Har erfaring med projektorienteret skole og med aldersblandede børnegrupper
 • Martin Ilja Ryum: uddannet lærer med fagene dansk, historie og musik. Desuden uddannet fagjournalist og musiker.
 • Helle Schouw: Skolesekretær.
 • Tina Lundhus: uddannet og erfaren skrædder og tekstildesigner. Tovholder på udvikling af tekstilhåndværk i vores nye værksted og skole.
 • Boe Przemyslak: kandidat i sprogspsykologi, BA i er filosofi og Innovation, spiller musik og har en uddannelse i elektroakustisk komposition fra Paris og er desuden uddannet Steinerlærer med bl.a. engelsk.
 • Kasper Svendsen: uddannet lærer med dansk, musik og engelsk.
 • Tanya Kikkenborg-Andersen: indskolingslærer med mange års erfaring både som lærer og naturformidler.
 • Tabita Maria Milwertz: uddannet pædagog, der har lang erfaring med at arbejde aldersblandet og innovative læringsforløb.
 • Birgitte Wessel-Tolvig: uddannet lærer med fagene dansk og musik. Erfaring med at undervise aldersblandet og i projektbaserede innovationsforløb.
 • Ane Ørsted Schultz: Uddannet lærer med fagene matematik og naturfag.
 • Emilie Helena Kjærgaard: Uddannet lærer med fagene matematik og naturfag
 • Kira Trumm Asmussen: Uddannet lærer med erfaring til mellemtrinet i dansk
 • Ane Würtz Lauridsen: Uddannet lærer i fagene matematik og naturfag
 • Klara André Rask: Uddannet biolog og kan alt inden for Vild mad og natur
 • Lisbeth Bundsgaard: Uddannet lærer i fagene matematik og naturfag, derudover har Lisbeth stort kendskab til specialpædagogik.
 • Maria Kronow Oxenvad: Didaktisk vejleder.

Den Grønne Friskole har formuleret nogle grundprincipper, som vi ønsker at alle ansatte arbejder udfra:

Vi ønsker at skolens voksne arbejder ud fra disse grundholdninger:

 • du skal have tiltro til at kreative fag, bevægelse og håndværk er vigtige at kunne på samme niveau som de akademiske discipliner.
 • du skal tro på, at børns læring optimeres af deres aktive deltagelse i evaluering, og at test, eksamen og karakterer er unødvendige.
 • du skal kunne omsætte tanker og ideer til handlinger og skaberkraft.
 • du skal have tillid til at børn lærer i forskellige tempi og på forskellige måder.
 • du er ikke bange for at fejle, vise dine svagheder og prøve dig frem, både sammen med børn og voksne. Vi hjælpes ad med at turde det.
 • du kommer ikke til en færdig skole – du skal være med til at udvikle en skole og en grøn og bæredygtig pædagogik. Du tør godt at arbejde og udvikle dig udenfor dine kerneområder.
 • du forstår konflikter som en del af dagligdagen og har fokus på respektfuld og berigende kommunikation både mellem børnene, voksen til barn, og barn til voksen.
 • du arbejder for ligestilling af kønnene og er normkritisk.
 • du skal have lyst til at deltage i den grønne omstilling. Børnene skal opleve at de voksne bakker op om de værdier, som skolen repræsenterer, og går forrest som rollemodeller.
 • du skal tro på, at alle mennesker vil det bedste.