Kontakt

Den Grønne Friskole på Amager
Strandlodsvej 38-40, 2300 S

overbygning ca. 6.-9. klasse : Grækenlandsvej 76, 2300 S

Skolesekretær Lene Rasmussen
Tlf:  2567 8553
Telefontid: ma-ti-to-fr kl. 9.00-11.30
ler@dengroennefriskole.dk
2300 København S.

Skoleleder
Dorthe Junge
dj@dengroennefriskole.dk

tlf. + 45 81 11 39 26

Pædagogisk leder
Suzanne Crawfurd
sc@dengroennefriskole.dk
Tlf. +45 81110639

Phie Ambo
Bestyrelsesesforkvinde 
Strandlodsvej 38, 2300 Kbh.
2300 København S
pa@dengroennefriskole.dk
Tlf: +45 23 81 33 88